വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കണം: ജൂൺ 7മുതൽ അനിശ്ചിതകാല ബസ് സമരം

.

 തിരുവനന്തപുരം: ജൂൺ ഒന്നുമുതൽ പുതിയ അധ്യയന വർഷം ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ അനിശ്ചിതകാല ബസ് പണിമുടക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ച് സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകൾ. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നിരക്ക് വർധിപ്പിക്കണമെന്ന പ്രധാന ആവശ്യവുമായി ജൂൺ ഏഴ് മുതലാണ് സമരം. 

12 ബസ് ഉടമസ്ഥ സംഘടനകളുടെ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടേതാണ് തീരുമാനം. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ബസ് ചാർജ് മിനിമം 5 രൂപയെങ്കിലും ആക്കി ഉയർത്തണമെന്നാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. നിലവിൽ സർവീസ്’ നടത്തുന്ന എല്ലാ സ്വകാര്യ ബസുകളുടേയും പെർമിറ്റ് അതേപടി നിലനിർത്തണമെന്നും ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോപ് ബസുകൾ തുടരാൻ അനുവദിക്കണമെന്നും കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.

0/Post a Comment/Comments