കേരളോത്സവം ഒക്ടോബര്‍ ഒന്ന് മുതല്‍ നടത്തും; തിരുത്തി ഉത്തരവിറക്കിതിരുവനന്തപുരം: ഒക്ടോബര്‍ ഒന്ന് മുതല്‍ നവംബര്‍ 30 വരെ സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ തലങ്ങളിലായി കേരളോത്സവം നടത്താന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചു. പഞ്ചായത്ത് തലത്തില്‍ ഒക്ടോബര്‍ ഒന്ന് മുതല്‍ 15വരെയും നഗരസഭകളിലും കോര്‍പറേഷനുകളിലും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിലും 16 മുതല്‍ 31 വരെയുമാണ് പരിപാടി നടത്തേണ്ടത്. 

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തു തലത്തിലെ കേരളോത്സവം നവംബര്‍ ഒന്ന് മുതല്‍ 15 വരെയാണ്. സംസ്ഥാനതല കേരളോത്സവം നവംബര്‍ 16നും 30നും ഇടയില്‍ നടത്തും. നേരത്തെ, ഓഗസ്റ്റ് 25 മുതല്‍ കേരളോത്സവം നടത്താന്‍ ഓഗസ്റ്റ് 26ന് ഉത്തരവിറക്കിയത് വീഴ്ചയാണെന്ന് വ്യക്തമായതോടെയാണ് തിരുത്തി ഉത്തരവിറക്കിയത്.

0/Post a Comment/Comments