കൊട്ടിയൂർ പാലുകാച്ചിയിൽ പുലിയുടെ ദൃശ്യം (വീഡിയോ)
കൊട്ടിയൂർ പാലുകാച്ചിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുലി പിടിച്ച നടാങ്കണ്ടത്തിൽ ഉലഹന്നാന്റെ വീടിന് സമീപത്തെ വനത്തിന് അരികിൽ വനംവകുപ്പ് സ്ഥാപിച്ച ക്യാമറയിൽ ആണ് പുലിയുടെ ദൃശ്യം ഉള്ളത്.0/Post a Comment/Comments