സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ ഇടിവ്. പവന് 320 രൂപ കുറഞ്ഞു.
കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ ഇടിവ്. പവന് 320 രൂപ കുറഞ്ഞു. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 45,240 രൂപയാണ് വില. ഒരു ഗ്രാമിന് 5655 രൂപയാണ് വില. രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ ട്രോയ് ഔൺസിന് 2011 ഡോളറിലേക്ക് വില ഇടിഞ്ഞതാണ് സ്വർണ വില കുറയാൻ കാരണം. ഇന്നലെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് രൂപയും ഒരു ഗ്രാമിന് രൂപയുമായിരുന്നു വില.

മെയ് 1,2 തിയതികളിൽ ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ആയിരുന്നു സ്വർണ വില. പവന് 44,560 രൂപയായിരുന്നു വില. മെയ് അഞ്ചിന് ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ ആയിരുന്നു സ്വർണ നിരക്ക്. പവന് 45,760 രൂപയായിരുന്നു വില. ഇത് സംസ്ഥാനത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കായിരുന്നു. പിന്നീട് വില ഇടിഞ്ഞെങ്കിലും സ്വർണ വില തിരിച്ചുകയറി. ഇപ്പോൾ കൂടിയും കുറഞ്ഞും ചാഞ്ചാടുകയാണ് സ്വർണ വില.

ഏപ്രിൽ 16ന് പവന് 45,320 രൂപയായി വില ഉയർന്നിരുന്നു. ഗ്രാമിന് 5665 രൂപയായിരുന്നു വില. ഏപ്രിലിൽ കൂടിയും കുറഞ്ഞുമായിരുന്നു സ്വർണ വില. ഏപ്രിൽ മൂന്നിനായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ വില എത്തിയത്. പവന് 43,760 രൂപയായിരുന്നു വില. മാർച്ചിൽ 2,720 രൂപ വരെ സ്വർണ വില ഉയർന്നിരുന്നു. മാർച്ച് 18,19 തിയതികളിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 44,240 രൂപയായിരുന്നു വില. മാർച്ചിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കായിരുന്നു ഇത്.


0/Post a Comment/Comments